Zvláštní ustanovení SMS Morava 2017

18.09.2017 16:43

Zvláštní ustanovení pro motokrosové závody jednotlivců

Přebor Moravy 2017  -  SMS motokrosu Morava

 

Název podniku:                    Přebor Moravy - Loučská kotlina

Třídy:                                    65 ccm, 80 ccm, MX 2 Junior + 125 2T, HOBBY (MX2 + OPEN)

                                               MX2, MX1, Veterán A, B, C

Datum:                                  24.9.2017

Místo konání:                        Dlouhá Loučka

Nejbližší město:                     Uničov

Pořádající stupeň:                SMS motokrosu Morava

1. Trať:                                 délka 1820 m, šířka min. 8 m, č. licence tratě ……….

                                               Nákres okruhu je nutno přiložit k těmto ZU.

2. Organizátor:                     AK Dlouhá Loučka v AČR

              Adresa:                     tř. Svobody 20, 779 00 Olomouc

                                               Tel 772 105 730                                             blinka.jiri@seznam.cz

3. Oficiální činovníci:

          Sportovní komisař:                   František Foltýnek

          Ředitel závodu:                        Břetislav Horník

          Tajemník závodu:                     Radek Šiška

          Vedoucí tech. přejímky:           Oldřich Hájek

          Vedoucí časoměřičů:                Vlastimil Lobiš

Podnik bude uspořádán podle Národních sportovních řádů pro motokrosové závody a Zvláštních ustanovení, které byly zkontrolovány a schváleny povolující složkou.

4. Podmínky účasti jezdců:

Účast na podnicích Přeboru Moravy je umožněna jezdcům, držitelům licencí FMS AČR pro motokros a enduro, a to národní licence „A“, „B“, „C“, „M“ a držitelům mezinárodních licencí pro motokros a enduro vydaných prostřednictvím jakékoliv FMNR v působnosti FIM a FIM EUROPE, dále pak držitelům jednorázových licencí vydaných prostřednictvím SMS motokrosu Morava. Podmínkou k získání jednorázové licence je vlastnictví licence ČAM. Účast ve třídě HOBBY je omezena na jezdce, kteří jsou držitelé pouze licence „C“.

Vklad pro jezdce vypsaných tříd činí:

650,- Kč pro jezdce všech tříd včetně pojištění odpovědnosti účastníka akce.

Jezdec, který chce startovat ve dvou třídách, zaplatí vklad navýšený o 200,- Kč.

5. Administrativní přejímka:

            bude prováděna:         dne 23.9. 2017                       od 17.00 hod. do 19.00 hod.

                                               dne 24.9. 2017                       od   6.30 hod. do   8.00 hod.

6. Volný trénink (nepovinný) v den závodu a to:

třída HOBBY (MX2 + OPEN)                              08.00 – 08.15 hod. (15 minut)

třída MX 2 Junior + 125 2T                                    08.20 – 08.35 hod. (15 minut)

třída VETERÁN A                                                08.40 – 08.55 hod. (15 minut)

třída 65 + 80 ccm                                                    09.00 – 09.15 hod. (15 minut)

třída VETERÁN B+C                                            09.20 – 09.35 hod. (15 minut)

třída MX 2 + MX 1                                                09.40 – 09.55 hod. (15 minut)

7. Kvalifikační trénink (povinný) v den závodu a to:

třída HOBBY (MX2 + OPEN)                              10.00 – 10.15 hod. (15 minut)

třída MX 2 Junior + 125 2T                                    10.20 – 10.35 hod. (15 minut)

třída VETERÁN A                                                 10.40 – 10.55 hod. (15 minut)

třída 65 + 80 ccm                                                    11.00 – 11.15 hod. (15 minut)

třída VETERÁN B+C                                            11.20 – 11.35 hod. (15 minut)

třída MX 2 + MX 1                                                11.40 – 11.55 hod. (15 minut)

  8. Porada s jezdci:                                                              v 12.00 hodin

  9. Časový harmonogram závodu:

Slavnostní zahájení závodu                                     v 12.35 hodin

1. jízda třídy HOBBY (MX2 + OPEN)                 v 12.40 hod.               na 15 min. + 2 kola

1. jízda třídy MX 2 Junior + 125 2T                       v 13.05 hod.               na 20 min. + 2 kola

1. jízda třídy VETERÁN A                                               v 13.35 hod.               na 15 min. + 2 kola

1. jízda třídy 65 + 80 ccm                                       v 14.00 hod.               na 12 min. + 2 kola

1. jízda třídy VETERÁN B+C                               v 14.25 hod.               na 15 min. + 2 kola

1. jízda třídy MX 2 + MX 1                                                v 14.50 hod.               na 20 min. + 2 kola

 

2. jízda třídy HOBBY (MX2 + OPEN)                 v 15.40 hod.               na 15 min. + 2 kola

2. jízda třídy MX 2 Junior + 125 2T                       v 16.05 hod.               na 20 min. + 2 kola

2. jízda třídy VETERÁN A                                               v 16.35 hod.               na 15 min. + 2 kola

2. jízda třídy 65 + 80 ccm                                       v 17.00 hod.               na 12 min. + 2 kola

2. jízda třídy VETERÁN B+C                               v 17.25 hod.               na 15 min. + 2 kola

2. jízda třídy MX 2 + MX 1                                                v 17.50 hod.               na 20 min. + 2 kola

Všechny motocykly musí být 10 minut před každou jízdou umístěny v prostoru pro vyčkávání startu.

10. Pojištění:

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky FMS AČR pro danou sezónu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 Všeobecného sportovního řádu FMS AČR v aktuální verzi. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

Název pojišťovny:             KOOPERATIVA

Číslo pojistky:                    7221016822

11. Protesty:

Protesty proti způsobilosti jezdce, soutěžícího nebo přihlášeného motocyklu musí být podány před zahájením oficiálního tréninku. Protesty proti výsledkům musí být předloženy do 30 minut po ohlášení výsledků.

Všechny protesty musí být podány písemně řediteli závodu nebo SK v souladu s požadavky Disciplinárního a arbitrážního řádu FMS a doloženy vkladem 5 000,- Kč, který se vrací, je-li shledán oprávněným. Kauce k poplatku při protestu na 2T motocykl je 4 000,- Kč, na 4T motocykl 10 000,- Kč, na palivo 10 000,- Kč

12. Zařízení pro ekologii:

Zakazuje se mytí motocyklů mimo vyhrazený prostor v parkovišti závodních strojů a vylévání olejů a jiných ekologicky závadných látek mimo připravené a označené nádoby, které budou umístěny tamtéž, a to pod pokutou 1.000,- Kč.

13. Výklad zvláštního ustanovení:

Výklad těchto zvláštních ustanovení přísluší sportovnímu komisaři.

14. Transpondéry:

Pokud bude na podniku prováděno měření prostřednictvím transpondérů (krabiček), obdrží jezdec krabičku při administrativní přejímce nebo bezprostředně po ní proti podpisu. Jezdec je v takovém případě povinen si zakoupit, pokud jej již nemá, držák na tuto krabičku v ceně 100,- Kč. Při ztrátě krabičky a jejím nepředání po podniku je jezdec povinen uhradit částku ve výši 8.000,- Kč. Pokud tak neučiní, bude mu zadržena licence až do doby úhrady této částky. Předseda jury je povinen zadrženou licenci zaslat společně s materiály z podniku v termínu do 48 hodin na sekretariát FMS ACR.

 

 

 

V Dlouhé Loučce dne   21. 8. 2017                             Ředitel závodu:     Břetislav Horník

 

 

 

Povolující složkou schváleno dne 23. 8. 2017            pod č.j. M 09  / 2017.