Reakce na článek Aleše Doležala - Kam se ubírá motokros v ČR?

30.07.2015 14:46

www.gtmotocross.cz/aktuality.php?id=6679

 

Otevřený dopisVážený pane Doležal.

Srdečně Vás zdravím a pokusím se Vám odpovědět na Váš Dopis „Kam se ubírá motokros ČR“ (https://www.gtmotocross.cz/aktuality.php?id=6540)s pohledu pořadatele a jaký dopad to má na náš autoklub.

V motoristickém sportu se pohybuji šedesát let, kdy jsme v Dlouhé Loučce založili AMK, kde jsem zastával funkci místopředsedy, později jako předseda dodnes. Při závodech na Loučské kotlině jsem zastával funkci zástupce ředitele nebo jako ředitel organizačního výboru. Také jsem byl členem sportovní komise nyní výkonný výbor.

Byl jsem zástupcem Zemědělského družstva Dlouhá Loučka – Šumvald, který s členy AMK motokrosovou trat v roce 1975 začal budovat, a pozemky na kterých je areál situován byly bezplatně předány AK. Do roku 1989 ZD bylo spolupořadatel všech podniků na Loučské kotlině, jako bikros, motokros, side, rodeokros a autokros. V roce 1991 jsem založil stavební firmu BMH. Tato firma uzavřela nájemní smlouvy s majiteli pozemků a ta je předala do užívání AK. Veškeré úpravy a údržbu tratě prováděla tato firma do roku 2012 v rámci sponzorství.

Odpovědi na Vaši otázku najdeme taky kdy dne 22. 9. 2014 jsem byl účastníkem volební schůze Svazu motokrosu AČR. Na pořadu jednání byla volba členů výkonného výboru. Po zahájení se ve velmi krátké době kandidáti představili. Očekával jsem rozsáhlou diskusi k problematice našeho motokrosu na základě volby nového VV.

Místo toho účastníci klubů SMS a FMS hodinu a půl diskutovali o způsobu voleb.
Na návrhy a připomínky manažera J. Froňka ml. a jezdce J. Čepeláka na řešení neutěšené situace nikdo nereagoval.

Vaše vystoupení k práci VV a hospodaření s penězi zůstalo bez odezvy, což jasně dokazuje, že nejasné financování motokrosu je skutečnost. 

V televizním pořadu „Máte slovo“ s M. Jílkovou, který byl zaměřen k problematice mládežnického hokeje. Účastník tohoto pořadu vystoupil s dotazem jak se využívají značné finanční prostředky určené pro sport a zejména mládež v AČR.
K 9. 7. 2015 obdržel AČR od Olympijského výboru na práci s mládeží 15 214 500,- Kč a nikde na webových stránkách AČR jsem se nedozvěděl, jak jsou tyto prostředky využívány.

V médiích bylo mimo jiné kritizováno MŠMT, které poskytuje finanční prostředky na sport o závažných nedostatcích ve vykazování jejich použití. V případě AČR bylo přímo uváděno, že peníze na mládež byly použity na jiné účely (např. čtyři milióny na dům AČR v Opletalově ulici).

AK Dlouhá Loučka bude žádat pana prezidenta AČR o zdůvodnění neprůhledného hospodaření s finančními prostředky. Na základě čeho jsou rozdělovány na kluby a pořadatele závodu, když mezi těmito částkami jsou statisícové rozdíly.

V posledních letech jsme byli svědky enormních změn počasí jako jsou průtrže mračen nebo přívalové vody. Jelikož Loučská kotlina má výškový rozdíl 45 metrů. 

Při těchto deštích dochází ke značnému splavování zeminy, které vytvářejí značné výmoly a dokonce se objevuje na trati skála.Proto jsme nuceni tuto zeminu navážet což znamená značné náklady.

Na základě tohoto jsme zaslali dne 30. 11. 2013 a dne 16. 6. 2014 generálnímu sekretáři FMS panu Karlu Naušovi dopisy, ve kterých jsme ho informovali o rozsahu a značných nákladech při opravě závodní tratě. Dotace AČR v roce 2014 činila pouhých 22 000 Kč na jeden závod. Chceme znát důvod nezájmu komunikace ze strany FMS.

Díky pochopení sponzorů a zejména pomoci Olomouckého kraje se podařilo trať obnovit.

Dnes je zajištěna zemina na rekonstrukci tratě asi 2000 kubíků. Byl proveden průzkum kde byly zjištěny dva vodní zdroje přímo v areálu a tím by byl problém s kropením tratě vyřešen. Jaký bude rozsah úprav motokrosového areálu a tratě jsou závislé na sponzorech, kteří po nás žádají jaké budou dotace ze strany AČR. 

Nyní k závodu, který se měl konat 17. 5. 2015 jako Mistrovství Moravy na Loučské kotlině, kterého jsem se ze zdravotních důvodů nezúčastnil. Skutečnosti, které budu uvádět, mám od členů organizačního výboru.

V průběhu volného tréninku někteří jezdci prohlásili, že pro prašnost závod nepojedou.
Pořadatelé, kdy u jednoho stroje SDH vyhořela elektroinstalace a sehnali během krátké doby cisternu a další voda byla na cestě. Nyní když se měla sejít JURY a zástupci pořadatelů a jezdců se měl stanovit čas, kdy bude trať pokropená a upravit časový harmonogram, jezdci toto nerespektovali a prohlásili, že kropením vznikne na trati bláto tím se stane nebezpečnou. Někteří jezdci začali pořadatele a delegované činovníky urážet a napadat. Proč to dělají, když tomu nerozumí? 

Divadlo, které předvedli někteří jezdci v Dlouhé Loučce vystihuje příspěvek na
stránkách www.motokros.cz:
Neskousnul jsem fakt, když už někdo závody uspořádá a závodníci dorazí v hojném počtu se rozvine diskuse některých jezdců, že by se měly závody zrušit. Přitom se trať dá odjet i pro jezdce třídy hobby. A navíc, kdy se mají především mladí jezdci naučit jezdit v těžkých podmínkách? Myslím si, když někdo nechce jezdit v blátě tak na závody ani nemá jezdit a neprudit, aby se závody zrušily. Kdo chce jet ten pojede. Někteří mi už začínají připadat jako zemědělci. Špatné je když se práší, kropí je bláto atd. Co ale chtějí mi není jasné. A argument, že je to nebezpečné, který také zazněl je podle mne dost chabý což dokládá nulový výjezd sanitek vzorně připravených poskytnout pomoc. 

Opravdu si nedovedu představit na jaké úrovni si tito jedinci představují pořadatelé. Mám za to, že inteligence a myšlení těchto lidí je na takové úrovni, že si neuvědomují jak moc škodí našemu motokrosu. Jaký dávají příklad mládeži, způsobují značné finanční ztráty pořadatelům a jaký to má velký negativní dopad na účast diváků.

Že trať byla v takovém stavu, že se na ní dal závod uskutečnit dokazuje fakt, když pořadatelé umožnili jezdcům trénink. Tohoto využilo padesát jezdců a že závod pojedou ale bez bodů. 

Jedním z mluvčích byl jezdec, který startoval na prvním bikrosu v roce 1986 na Loučské kotlině, kdy vyhrál svoji třídu, poté byl pravidelně na startu v Loučské kotlině. Názor na tohoto jezdce nemohu uvést, musel bych být velice vulgární. Když jsem zjistil jméno dalšího mluvčího, kterému mu jsem v minulosti za podobné chování zakázal vstup na Loučskou kotlinu na jeden rok. K tomu nemám co dodat.

Dnes může prakticky ukončit závod, každý kdo se zúčastní rozpravy. S ohledem jaký to má dopad na úroveň seriálu jsem měl za to, že nejetý závod 17. 5. 2015 bude řešen na úrovni odpovědných činitelů a pořadatelů. Do dnešního dne se tak nestalo. 

V tomto případě mi není jasná úloha jak SMS,VV a FMS. Jaká je úroveň jejich činnosti jsme zaznamenali po obdržení dopisu od FMS dne 11. 6. 2015. Kde je uvedeno bez udání důvodů, že se MM ČR juniorů v Dlouhé Loučce nebude konat. Dále závod 3. 10. 2015 MM ČR v side a čtyřkolek nemá AK Dlouhá Loučka zájem pořádat. Přitom termín tohoto závodu byl projednán a potvrzen při příležitosti na celostátní konference AČR mezi zástupci AK a předsedou VV.

FMS chce uspořádat všechny závody v Čechách? Morava ji nezajímá? Nebo je snad jiný důvod? Jsme si všichni členové AČR rovni, nebo někteří bližší? S takovým rozhodnutím v polovině rozjeté soutěže jsem se za padesát roků nesetkal.

Odpovědní činitelé by se měli seznámit v ročence AČR 2015 s etickým kodexem na straně 5 v bodech číslo 3,4,5. 

Znají vůbec odpovědní činitelé společenský význam takového závodu? Dnešní partneři Loučské kotliny jsou obec Dlouhá Loučka, obec Paseka, MěÚ Uničov a hlavně Olomoucký kraj. Díky zásluze pana hejtmana ing. Jiřího Rozbořila je závod MMČR v side a čtyřkolkách dne 3. 10. 2015 zařazen do programu významné sportovní akce Olomouckého kraje.

Mám za to, že Loučská kotlina má své opodstatněné místo v českém motokrosu. 
Ve startovní listině prvního závodu bikrosu na LK čteme jména jako Vašek Rozehnal, Vjaček, Togel, Hrabica, Zaremba a Žerava.

Zejména kdy na Loučské kotlině začínali naši nejlepší jezdci posledních let jako Petr Kovář, Martin Žerava a Vašek a Marek Rozehnalovi, kteří svoji motokrosovou kariéru začínali v AMK Medlov a začátky závodů side prožívali na Loučské kotlině. 

Tito čtyři jezdci se při závodech Mistrovství světa umísťovali a umisťují do desátého místa. Získali mistry Slovenska, Mistry Evropy družstev a získali třicet osm mistrů České republiky. 

Nerozumím příspěvku na začátku a konci Vašeho dopisu. Pisatel, který hovoří za asociaci jezdců prakticky popisuje skutečnost dnešního stavu našeho motokrosu. Jejich příspěvek by měl hlavně mimo jiné obsahovat jak se vypořádají s několika jednotlivci, kteří svou výkonností nestačí na ztížené přírodní podmínky při závodech a odpovědnost přenášejí na pořadatele. 

Pane Doležal, docela nesouhlasím se závěrem Vašeho dopisu. Mám dojem, že neutěšená situace, zejména v seriálech v rámci SMS, která vyvrcholila nekonáním třech závodů si vyžaduje okamžité řešení.

Hlavním problémem jsou jednoznačně finance, které jak uvádíte mizí neznámo kam což konečně potvrzují i média. Mám za to, že se zde nabízí řešení využití v TV pořadu „Máte slovo“ jak to provedli hokejisté. Další možnost je přímé jednání a ověření skutečností na MŠMT.

 
Horák Antonín
AK Dlouhá Loučka